Är du intresserad av att bli medlem i vår förening?

Medlemsavgiften per kalenderår är endast 100 kronor och då får du:

  • Intressanta föredrag på Dunkers som Museiföreningen bekostar
  • Guidade visningar på Kulturmagasinet och Dunkers
  • Guidade stadsvandringar
  • Aktivitetsträffar i historisk miljö

Årsavgifter går oavkortat till kulturen i Helsingborg.

För att nämna något:

  • Inköp till samlingar och visningslokaler
  • Bidrag till aktiviteter som museerna genomför
  • Stöd till bokutgivning med helsingborgshistorisk anknytning

Helsingborgs Museiförening grundades 1908 på initiativ av konsul Oscar Trapp. Museiföreningen var med och startade museiverksamheten i staden och har under alla år stöttat densamma.

Du blir medlem genom att betala in 100 kr till bankgiro nr 5417-2911

Ange namn, adress och helst e-postadress.

Kontaktperson:
0708-21 55 43 Kennet Karlsson, ordf.
Vi ser dig gärna som medlem i vår förening !