Museiföreningens styrelse

 

Ordförande: Kennet Karlsson
Sekreterare: Helena Tengstrand
Kassaförvaltare: Ann-Marie Eliasson
Ledamöter: Kersti Adler
  Lars Svenson
  Jan Stewénius
   
  Ulla Berg
Valberedningen:

Björn Engdahl

John Sjöholm

Revisorer:

Hans Holm
  Barbro Nilsson