Museiföreningens styrelse

 

Ordförande: Kennet Karlsson
Sekreterare: Helena Tengstrand
Kassaförvaltare: Ann-Marie Eliasson
Ledamöter: Ingrid Malmström
Lars Svenson
Jan Stewénius
Göran Engfors
Ulla Berg
Valberedningen: Björn Engdahl
Revisorer: Hans Holm
Barbro Nilsson