Föreningen grundade Helsingborgs museum år 1909 och stöder i dag Helsingborgs museer genom arrangemang, publikationer och gåvor.

Bland gåvorna under senare år kan nämnas en applikation från 1700-talets början, ett skrivställ från Pålsjö fajansfabrik och en skulptur av Lena Cronqvist. Förutom dessa gåvor har vi även bekostat tre uppsättningar stolar till utställningshallarna på Dunkers Kulturhus samt en tavla med Helsingborgsmotiv.

Läs mer om vår historia här.