Kring Kärnan är Helsingborgs museiförenings bokserie.

Här nedan kan du se publikatonerna från nr 1 som utkom år 1928 till nr 41 som utkom 2020 och handlade om Kärnan.
De flesta utgåvorna finns att köpa på Kulturmagasinet, Gisela Trapps väg 1.

Klicka på Länken nedan för att se alla utgåvor.

Kring Kärnan 1-40