Ett av Helsingborgs museiförenings verksamhetsområden är att ge ut publikationer och böcker med historiskt innehåll såväl i egen regi som i samarbete med andra.

Aktuella böcker:

Kring Kärnan 42 – Eleonora Jepsons Dagböcker

Boken utgår två unika dagböcker som utifrån ett kvinnligt perspektiv beskriver två resor till Ostindien med segelfartyg. Ett stort arbete lagts på transkribering av dagböckerna, brev och annat material samt research kring de olika platser och företeelser som beskrivs i dagböckerna.

Den 13 oktober 1857 avseglade barkskeppet Isola Bella från Helsingborgs redd. Den svenska flaggan vajade mot en klarblå himmel och fyra ”duktiga” kanonskott avlossades när skeppet lämnade staden för en resa mot slutdestination Ostindien. Ombord på Isola Bella fanns Eleonora Jepson, hustru till kapten Frans Joseph Jepsons sedan 7 månader, och det är hon som har skrivit de två resedagböcker som ligger till grund för årsboken. 

Båda dagböckerna öppnar en dörr till en personlig berättelse om två resor över världshaven vid en tid då den enda kraftkällan till havs var vinden. Eleonora låter oss ta del av såväl vardagslivet ombord som svåra stormar och påfrestande perioder av stiltje.  Vi får också följa med i land till ett storslaget café i Marseille, till mäktiga pagoder i Rangoon och på ett ”ruskigt” teaterbesök i Cork – för att nämna några av hennes upplevelser.

När Isola Bella seglade mot Ostindien åren 1857 och 1860 stod segelfartygen på tröskeln till sin glansperiod och världshandeln befann sig i en snabb tillväxt. Även Eleonoras hemstad Helsingborg förändrades och växte. I bevarade brev hemifrån berättas bland annat om hur den första gaslyktan tändes i staden. Tankarna på de nära och kära i Helsingborg är ständigt närvarande i dagböckerna.

Birgitta Witting, författare till boken, arbetar som antikvarie på Helsingborgs museum. 

 

 

Kärnan  nr 41, 2020
Från dansk riksborg till svenskt kulturarv. Finns också på engelska som kort version.