Ett av Helsingborgs museiförenings verksamhetsområden är att ge ut publikationer och böcker med historiskt innehåll såväl i egen regi som i samarbete med andra.

Aktuella böcker:

Kring Kärnan