Lokalhistoriska föredrag hösten 2019
Under hösten ges tre lokalhistoriska föredrag med start i september. Föredragen samarrangeras med Helsingborgs Museiförening och Studiefrämjandet och hålls i Konsertsalen på plan 2, Dunkers Kulturhus.

Entré: 80 kronor
Med kulturkort: 40 kronor
Museiföreningens årskort: frientré
Biljett hämtas i förväg i receptionen på Dunkers Kulturhus, senast samma dag
kl 18:00.

Onsdagen den 4 september kl 18:30
De obesuttnas kulturarv och fattigdomens arkeologi
Föreläsare: Martin Hansson
Torpare, backstugusittare och städernas arbetare levde under dåliga och osäkra villkor. Dessa människor lämnade inte många spår efter sig, varken i de arkeologiska fynden eller i arkiv och kartor. Detta vill projektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” ändra på. Martin Hansson berättar mer om projektet, som strävar efter att synliggöra de människor som oftast inte fått någon plats i historieskrivningen. Martin Hansson är universitetslektor i Historisk arkeologi på Institutionen för arkeologi och antikens historia på Lunds Universitet.

Onsdagen den 2 oktober kl 18:30
Fontangen – En berättelse om mode och stöld
Föreläsare: Solveig Fagerlund
Fontangen var ett omstritt modeplagg i stormaktstidens Sverige. Hatad av prästerna, men älskad av kvinnorna. I sitt föredrag berättar historikern Solveig Fagerlund om en stöld av en fontang i Köpenhamn, som fick stor inverkan på det sociala livet i Helsingborg vintern 1705. Solveig Fagerlund är filosofie doktor i historia, anställd på Landsarkivet i Lund.

Onsdagen den 6 november kl 18:30
Mat – En krigisk historia
Föreläsare: Folke Schimanski
Under de båda världskrigen spelade livsmedelsförsörjningen en stor roll. Utsvältning användes som vapen och husmödrarna var upprörda. Men det har på senare tid diskuterats att en del människor fick bättre hälsa då de tvingades äta mindre kött, fett och socker. Människor var också påhittiga och fann nya sätt att ta tillvara det som fanns tillgängligt, att återvinna och skapa nya recept med mera. Folke Schimanskis bok Mat – En krigisk historia (Leopard förlag) visar att vi har mycket att lära av historien om mat och krig, inte minst om vi vill bygga ett hållbart samhälle.  Folke Schimanski är historiker och journalist. Han har gett ut flera böcker, bland annat De bortglömda, Tillbaka till livet, Ramlösa brunn – en räddningsstation och Berlin. En stads historia.