Lokalhistoriska föredrag hösten 2022

Under hösten ges tre lokalhistoriska föredrag med start i september. Föredragen sam-
arrangeras med Helsingborgs Museiförening och Studiefrämjandet och hålls i Konsert-
salen på plan 2, Dunkers Kulturhus.

Entré: 80 kronor
Med kulturkort: 40 kronor
Museiföreningens årskort: fri entré

Onsdagen den 7 september kl 18:30

Helsingborgs Varfs AB:s betydelse för sjöfarten i staden under 18- och 1900-talen
Ulf Nilsson, historiker
Ulf Nilsson är historikern som brinner för Helsingborgs sjöfart. Tillsammans med Guy Roswall, Anders Bredahl och Andrea Bredahl har han skapat innehållet till utställningen ”Ett skepp blir till”, som visats på Dunkers Kulturhus sommaren 2022. De besitter alla enorm kunskap i ämnet och vi har den här kvällen förmånen att få ta del av Ulf Nilssons kunnighet när han berättar om varvet och sjöfarten i Helsingborgs stad.

Onsdagen den 5 oktober kl 18:30

Skiner solen alltid hos mormor? : en släktmemoar
Majvi Holm, författare
Majvi Holms liv började i ett barnrikehus i södra Helsingborg, i ett boende subventio-nerat av staten. Hon och hennes fem syskon fick lära sig att arbeta och betala hem. Men Majvi ville läsa vidare och blev antagen till flickläroverket, studerade sedan vidare, vilket ledde till arbete inom programmering och IT i fyrtio år. När hon fick sitt första barnbarn började hon fundera över uppväxtvillkor då och nu och såg både paralleller och stora olikheter. En berättelse och tankar som blev till en bok om sitt liv. Kom och hör henne berätta mer om sitt liv!

Onsdagen den 2 november kl 18:30

”Kalla bad i Helsingborg och andra bad” – en kort historik över våra badinrätt-ningar i Helsingborg under 18- och 1900-talen
Kennet Karlsson, helsingborgskännare
Föredrag om Helsingborgs badliv av Museiföreningens egen ordförande Kennet Karlsson. Det handlar om våra kallbadhus i Helsingborg, en del historik om exempelvis Ramlösa bad och kuranstalt liksom Hälsans bad och kuranstalt. Även en del andra äldre badhus kommer att tas upp. Från cirka 1850 till nutid.

Program för Museiföreningens medlemmar

Onsdagen den 9 november kl 17:00

Antikvarie Pelle Johansson visar oss föremål i det som kallas ”Öppet magasin”. Visningen kommer att inriktas på föremål utifrån temat Rörelse och resande – charabang och jaktvagn, livräddningsbåt, cyklar och lyxbilen Minerva. Vi får också komma in i magasi-nets stängda del, som publiken normalt inte har åtkomst till.
Samling i Kulturmagasinets reception.